Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

Rekrutacja dzieci do przedszkoli miejskich w Łodzi na rok szkolny 2015/2016

 

Rekrutacja ma charakter elektroniczny.

Adres strony rekrutacyjnej dla rodzica: https://lodz.przedszkola.vnabor.pl

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016

 

Deklaracja

 odpowiada: Mariola Ostrowska

wytworzył: Mariola Ostrowska

wprowadził: administrator

data: 17-02-2015

data: 17-02-2015

data: 18-02-2015Rejestr zmian strony